spelen met getallen

 

pi

Pi is een bijzonder getal. Het is de verhouding tussen de diameter en de omtrek van een cirkel. Je kunt het dan ook gebruiken voor allerlei berekeningen met cirkelvormen. Maar er is meer met pi.
Je kunt pi namelijk niet als getal uitschrijven. Of je nou cijfers achter de komma gebruikt, of dat je het als een breuk wilt schrijven - het kan gewoon niet! Dit heeft al veel mensen geïntrigeerd. Er zijn dan ook al heel wat mensen die ermee bezig geweest zijn om steeds maar meer decimalen (cijfers achter de komma) van pi te bepalen. Op Pi World of JA0HXV kun je zelfs 50 miljard decimalen van pi downloaden ... (dat zijn dan wel 500 bestanden van dik 50 MB per stuk!)
Pi is ook een heel oud getal. In de bijbel wordt er al over gesproken en er is een tekst van 4000 jaar oud gevonden, waarin er ook over geschreven werd. Omdat het moeilijk is om pi goed te bepalen, is ook de geschiedenis daarvan interessant. Er zijn in de loop van de tijd allerlei verschillende methodes gebruikt om pi te bepalen, en dit is met wisselend succes gebeurd. (op Pi Chronology kun je hiervan een overzicht vinden) De methode van Archimedes is heel mooi en inzichtelijk. Met deze applet wordt dat mooi in beeld gebracht (klik op 'launch interactive').
Wil je nog meer weten over pi, dan kun je bij Joy of Pi een ruime verzameling links vinden.

 

tellen & rekenen in andere culturen

Wij zijn zo gewend aan onze eigen manier van rekenen en tellen, dat we bijna zouden vergeten dat het ook nog heel anders kan. De Romeinse Cijfers kennen we nog wel. Maar in China rekenen nog steeds veel mensen met de Abacus. Hiermee schijn je heel snel te kunnen rekenen en veel mensen daar vinden dat nog steeds handiger dan een rekenmachine.

 

online rekenmachines

Als je wilt spelen met getallen kan een rekenmachine heel handig zijn. Heb je die toevallig even niet bij de hand, geen probleem, op Internet zijn er ook diverse te vinden, zoals deze op het Kinderenwebhotel.

 

 

overzicht links spelen, puzzelen, allerlei denkwerk

overzicht Leuke & Leerzame Links